IELTS Writing Task 1

Các bạn còn nhớ bố cục Bar Chart không? Ad sẽ post các Signpost về Bar Chart đã từng hướng dẫn cho mọi người nhé.

Đề Writing Task 1 của 04.03

Bố cục Bar Chart nhắc đến thì không bạn nào tại CET không nhớ các nhóm từ vựng để sử dụng: Tăng Giảm Dao Động và Đứng Yến

Nay page tập hợp lại cùng ôn lại bài nhé cả nhà. Nào ta cùng lấy sổ tay note lại, để có lên lớp mình còn vận dụng nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *