IELTS Basic

Đây là cấp độ đầu tiên trong bốn cấp lớp IELTS tại CET. Khóa học sẽ cung cấp tổng quan về bài thi IELTS, các loại hình câu hỏi và các chiến thuật làm bài ở mức cơ bản.

Đối tượng: học viên lần đầu học IELTS, có kiến thức cơ bản về tiếng Anh.

Đầu ra: 3.5 – 4.5.

Thời lượng: 144 tiết/12 tuần. Một tuần học 3 buổi, một buổi 04 tiết vào thứ Hai – Tư – Sáu hoặc thứ Ba – Năm – Bảy.

Học phí: 8.850.000đ

Kiểm tra: tại lớp gồm 02 bài giữa kỳ và 01 bài cuối kỳ.

Liên hệ CET để đăng ký xếp lớp, ghi danh và các thông tin khác.