Tài liệu sách giáo khoa

Lưu ý: hiện tại, CET chỉ up những CD âm thanh của giáo trình đang giảng dạy tại CET, trong thời gian tới sẽ tiếp tục update những sách luyện IELTS vào mỗi cuối tuần. Tất cả tài liệu trên này được lưu trữ với mục đích giảng dạy và tham khảo.

  1. Lớp IELTS Basic: Student’s BookWorkbook
  2. Lớp IELTS Improver: CD1 CD2
  3. Lớp IELTS Advanced: CD1 CD2
  4. Lớp IELTS Expert: vui lòng liên hệ giáo viên phụ trách

Còn tiếp…