Idioms part 2

Idioms Idiom là những câu/cụm từ được người bản xứ sử dụng thường xuyên khi giao tiếp hằng ngày. Bạn đang có ý định thi IELTS hoặc muốn nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thì nhất định không thể bỏ qua bài viết này. ️”Sự có mặt” ️ của idiom trong bài IELTS Speaking là một trong những tiêu chí giúp bạn đạt điểm cao.