IELTS Improver

Đây là cấp độ thứ hai trong bốn cấp lớp IELTS của CET và cũng là lớp phổ biến nhất tại CET. Khóa học sẽ cung cấp tổng quan về bài thi IELTS, các loại hình câu hỏi và các chiến thuật làm bài ở mức trung cấp.

Đối tượng: học viên đã học qua IELTS Basic hoặc thi xếp lớp được 5.0.

Đầu ra: 4.5 – 6.0.

Thời lượng: 144 tiết/12 tuần. Một tuần học 3 buổi, một buổi 04 tiết vào thứ Hai – Tư – Sáu hoặc thứ Ba – Năm – Bảy.

Học phí: 9.200.000đ

Kiểm tra: tại lớp gồm 02 bài giữa kỳ và 01 bài cuối kỳ.

Liên hệ CET để đăng ký xếp lớp, ghi danh và các thông tin khác.