IELTS Advanced

Đây là cấp độ thứ ba trong bốn cấp lớp IELTS của CET và cũng là lớp đặc biệt nhất tại CET. Khóa học sẽ kỹ năng chuyên sâu về bài thi IELTS, các loại hình câu hỏi và các chiến thuật làm bài ở mức cao cấp.

Đối tượng: học viên đã học qua IELTS Improver hoặc thi xếp lớp được 6.0.

Đầu ra: 6.0 – 7.0.

Thời lượng: 144 tiết/12 tuần. Một tuần học 3 buổi, một buổi 04 tiết vào thứ Hai – Tư – Sáu hoặc thứ Ba – Năm – Bảy.

Học phí: 9.400.000đ

Kiểm tra: tại lớp gồm 02 bài giữa kỳ và 01 bài cuối kỳ.

Liên hệ CET để đăng ký xếp lớp, ghi danh và các thông tin khác.

Improve Your Skill For IELTS 6.0 - 7.5 Sách - Học tiếng Anh giao tiếp theo  phương pháp dẫn Tours - Tiếng Anh giao tiếp Edutrip

Giáo trình lớp Advanced được sử dụng tại CET