IELTS Expert

Đây là cấp độ thứ cuối cùng trong bốn cấp lớp IELTS của CET và cũng là lớp chuẩn bị đi thi IELTS tại British Council và IDP. Khóa học sẽ ôn tập lại những kỹ năng đã học ở những lớp trước và luyện tập thuần thục, chính xác vào các đề IELTS mô phỏng.

Đối tượng: học viên đã học qua IELTS Improver, IELTS Advanced hoặc thi xếp lớp được 5.5 – 6.0.

Đầu ra: 7.0+

Thời lượng: 144 tiết/12 tuần. Một tuần học 3 buổi, một buổi 04 tiết vào thứ Hai – Tư – Sáu hoặc thứ Ba – Năm – Bảy.

Học phí: 9.600.000đ

Kiểm tra: tại lớp với tần suất liên tục

Liên hệ CET để đăng ký xếp lớp, ghi danh và các thông tin khác.