Danh Sách Bảng Vàng Tại CET

Bảng điểm học viên đã đạt điểm xuất sắc tại CET 2023

STTHọ và tên ListeningReadingWritingSpeaking
1Nguyễn Hoàng Thiên Trang6.05.55.56.0
2Nguyễn Thị Xuân Lan7.58.57.06.5
3Nguyễn Đăng Đức7.07.06.06.0
4Đinh Thị Hồng Hạnh7.08.06.06.0
5Huỳnh Phương Linh7.06.56.57.0
6Phan Lê Minh Thư5.06.05.5
7Phạm Tường Duyên8.58.56.57.0
8Nguyễn Lê Quỳnh Như6.06.56.5
9Đoàn Lê Thành8.59.06.57.5
10Bùi Hạ Mỹ8.07.06.56.5
11Cao Lê Ngọc Phượng7.56.06.06.5
12Nguyễn Trần Minh Như 7.58.56.57.0
13Trần Minh Hà8.57.56.07.0
14Lê Thị Thảo Trang6.07.06.06.5
15Lê Minh Đoàn8.57.06.06.5
16Nguyễn Đăng Khoa6.06.56.55
17Đinh Thị Thúy5.06.05.55.5
18Nguyễn Trường Xuân Thịnh6.58.56.05.5
19Trương Ngọc Yến Linh6.57.06.55.5
20Ninh Thị Lan Anh6.06.56.06.5
21Nguyễn Anh Thư5.56.05.05.5
22Phạm Ngọc Thanh Trúc5.56.05.55.0

Bảng điểm học viên đã đạt xuất sắc tại CET 2018-2019

STTHọ và tênListeningReadingWritingSpeaking
1Lương Thiên Quang8.07.06.06.5
2Dương Mỹ Linh8.57.05.56.0
3Trịnh Trần Trâm Anh8.57.55.57.5
4Phạm Thế Minh8.58.06.06.0
5Nguyễn Phương Anh7.58.56.06.0
6Lê Trần Trọng Văn8.07.55.56.0
7Quách Thảo My6.07.06.06.0
8Phan Hoàng Long8.57.55.56.5
9Thân Thiên Tú9.08.56.57.0
10Phạm Trần Minh Thư7.08.06.06.0
11Phạm Tất Thắng6.55.56.57.0
12Nguyễn Cẩm Tú6.07.06.56.0
13Phạm Trung Kiên8.09.05.57.5
14Nguyễn Thị Phương Nhi7.57.56.08.0
15Đoàn Lê Thanh8.59.06.57.5
16 Trần Ngọc Bảo Châu6.57.06.06.0