Danh Sách Bảng Vàng Tại CET

Bảng điểm học viên đã đạt điểm xuất sắc tại CET 2023

STTHọ và tên ListeningReadingWritingSpeaking
1Đoàn Lê Thành8.59.06.57.5
2Bùi Hạ Mỹ8.07.06.56.5
3Cao Lê Ngọc Phượng7.56.06.06.5
4Nguyễn Trần Minh Như 7.58.56.57.0
5Trần Minh Hà8.57.56.07.0
6Lê Thị Thảo Trang6.07.06.06.5
8Lê Minh Đoàn8.57.06.06.5
9Nguyễn Đăng Khoa6.06.56.55
10Đinh Thị Thúy5.06.05.55.5
11Nguyễn Trường Xuân Thịnh6.58.56.05.5
12Trương Ngọc Yến Linh6.57.06.55.5
13Ninh Thị Lan Anh6.06.56.06.5
14Nguyễn Anh Thư5.56.05.05.5
15Phạm Ngọc Thanh Trúc5.56.05.55.0

Bảng điểm học viên đã đạt xuất sắc tại CET 2018-2019

STTHọ và tênListeningReadingWritingSpeaking
1Lương Thiên Quang8.07.06.06.5
2Dương Mỹ Linh8.57.05.56.0
3Trịnh Trần Trâm Anh8.57.55.57.5
4Phạm Thế Minh8.58.06.06.0
5Nguyễn Phương Anh7.58.56.06.0
6Lê Trần Trọng Văn8.07.55.56.0
7Quách Thảo My6.07.06.06.0
8Phan Hoàng Long8.57.55.56.5
9Thân Thiên Tú9.08.56.57.0
10Phạm Trần Minh Thư7.08.06.06.0
11Phạm Tất Thắng6.55.56.57.0
12Nguyễn Cẩm Tú6.07.06.56.0
13Phạm Trung Kiên8.09.05.57.5
14Nguyễn Thị Phương Nhi7.57.56.08.0
15Lê Thanh Đoàn8.59.06.57.5
16 Trần Ngọc Bảo Châu6.57.06.06.0